ପଦାର୍ପଣରେ ଦ୍ବଶତକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡିଭନ୍ କନୱେ
Khabar Odisha:Devon-Conway-Becomes-First-To-Score-Double-Century-On-Debut-In-England

ଜୁନ୍ 4(ଖବର ଓଡ଼ିଶା): ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡିଭନ୍ କନୱେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପଦାର୍ପଣଳେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲର୍ଡସ୍ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 200 ରନ୍ କରିଥିଲେ।  କନୱେ ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ 25 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଲର୍ଡସରେ ଡେବ୍ୟୁରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ହୋଇଥିଲେ।  କନୱେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ 131 ଅତିକ୍ରମ କରି ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 136 ରନ୍ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବାମହାତୀ ଖେଳାଳୀ ପରବର୍ତ୍ତି ଦିନ ଗୁରୁବାର 64 ରନ୍ ଯୋଡିଥିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 378 ରେ  ଶେଷ ହୋଇଥିଲା

ମାଥ୍ୟୁ ସିନ୍କ୍ଲେୟାରଙ୍କ ପରେ କନୱେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍  ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଇତିହାସରେ ସପ୍ତମ ଖେଳାଳୀ ଭାବରେ ନିଜ ପଦାର୍ପଣ ମୁକାବିଲାଥେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 1999 ରେ ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍‌ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ସମୟରେ ସିନ୍କର୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ 214 ରନ୍ କରିଥିଲେ।

 ଏହି ଇନିଂସ ସହିତ କନୱେ ସମ୍ମାନ ବୋର୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି । 2015 ରେ ଐହି ଭେନ୍ୟୁରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ ସମ୍ମାନର ବୋର୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନାମ ରଖିଛନ୍ତି।

 ବୁଧବାର କନୱେ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲଡ୍ସରେ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ରେସୀଙ୍ଗ ରୁମକୁ ଯାଇ ସେହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତଥା ସେହି ସମ୍ମାନ ବୋର୍ଡରେ ଥିବା ନାମଗୁଡିକ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ହୋଇ ଯାଇଛି।

  • Tags:

Subscribe

National International State Sports Entertainment