ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା
Khabar Odisha:health-benefits-of-papaya-for-weight-loss
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡିସେମ୍ବର 28 (ଖବର ଓଡିଶା) :

ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ  ଏହା କେବଳ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ମେଦବହୁଳତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ  ।  ପ୍ରତିଦିନ ଅମ଼ତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ  ।

ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପେଟକୁ ସଫା ରଖିବ   ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଆଖି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ   ପ୍ରାୟ 100 ଗ୍ରାମ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରେ 43 ଗ୍ରାମ କ୍ୟାଲୋରୀ ଥାଏ  ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଫାଇବର, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ହୃଦ୍ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ  ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ    ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ୍ 

  • Tags:

Subscribe

National International State Sports Entertainment