ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ୨୦ କୋଟି ଡୋଜର କରୋନା ଟିକା ଯୋଗାଇବ ନୋଭାଭ୍ୟାକ୍ସ!
Khabar Odisha:Nation-bûeZúd-ùfûKuê-20-ùKûUò-ùWûR-Kùeûû-UòKû-ùûMûAa-ùûbûbýûKè-ìûòfäú-Rê-15-Lae-IWÿògû-eúlûùe-904-âZògZe-i`kZûùe-ûùceòKûùe-ùûbûbýûKèKê-aðcû-cõRêeú-còkòaû-iêò½òZ-ùjûAûeò-ûjóö-GVûKûe-òdc-NùeûA-ûagýKZûKê-ìeû-Keòaû-ùe-ùKøYiò-ý-UòKûKê-ReêeúKûkú-aýajûe-ûAñ-UKûAû«òö-GcòZòùe-Gjò-UòKû-bûeZùe-Cf²-ùjûAûùeö-ìaðeê-jó-Kùeûû-UòKûe-Côû-Keêòaû-ùiec-AÁòPêýU-`þ-AŠòû-GiþûAûA-ùûbûbýûKèe-Côû-ûUðe-ùjaö--ùûbûbýûKèe-ûùceòKû-I-ùcÄòùKûùe-ûLûûLò-30-jRûe-ùfûKu-Cùe-eúlû-ùjûAòfûö-`kû`k-`ûARe-I-cùWðûe-UòKû-bkò-òfûö-cûZâ-GjûKê-ûùceòKûùe-ùeMêùfUeú-êcZò-còkòaûùe-aòk´-ùjaö-GVûùe-ùK-UòKû-ReêeúKûkú-cõRêeú-ûAñ-fûAùe-Qòö-ûùceòKû-ûA-êiûùe-ùMûUòG-e-NùeûA-ûagýKZû-ûAñ-ðýû¯-ùWûR-Cf²-ùjûAMùf-ý-UòKûKê-ReêeúKûkú-cõRêeúe-ûagýKZû-ûjóö--MYcû¤ce-eòùûUð-êiûùe-ùûbûbýûKèe-cêLý-KûðýKûeú-ùÁùf-Kðu-ßûeû-KêjûûAQò-ù-UòKûKê-âùc-aòùgùe-cõRêeú-còkòaûe-ûguû-ejòQòö-Kõûú-dêûAùUW-KòwWc-dêùeûòd-iõMV-ùKûeòû-I-bûeZùe-ûùa-KeòQòö-bûeZ-ieKûeu-êcû-ùj-ùiùU´e-Wòùi´e-c¤ùe-ùûbûbýûKèe-20-ùKûUò-ùWûR-Cf²-ùjaö--Novavax-vaccine-launch-in-India-with-serum-institute-as

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଜୁନ ୧୫ (ଖବର ଓଡ଼ିଶା): ପରୀକ୍ଷାରେ ୯୦.୪ ପ୍ରତିଶତର ସଫଳତାରେ ଆମେରିକାରେ ନୋଭାଭ୍ୟାକ୍ସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଂଜୁରୀ ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଏଠାକାର ନିୟମ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରା କରିବା ପରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଟିକାକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଟକାଇଥାନ୍ତି । ଏମିତିରେ ଏହି ଟିକା ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ । ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରୋନା ଟିକାର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଏସ୍‌ଆଇଆଇ) ନୋଭାଭ୍ୟାକ୍ସର ଉତ୍ପାଦନ ପାର୍ଟନର ହେବ । 

ନୋଭାଭ୍ୟାକ୍ସର ଆମେରିକା ଓ ମେସ୍କିକୋରେ ପାଖାପାଖି ୩୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଫଳାଫଳ ଫାଇଜର ଓ ମର୍ଡେନାର ଟିକା ଭଳି ଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଆମେରିକାରେ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅନୁମତି ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ । ଏଠାରେ ଅନେକ ଟିକା ଜରୁରୀକାଳୀନ ମଂଜୁରୀ ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଅଛି । ଆମେରିକା ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ଗୋଟିଏ ଥର ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଡୋଜ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ୟ ଟିକାକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ମଂଜୁରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । 

ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନୋଭାଭ୍ୟାକ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଷ୍ଟେନଲେ ଅର୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଟିକାକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଦେଶରେ ମଂଜୁରୀ ମିଳିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । କଂପାନୀ ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ, ୟୁରୋପିୟ ସଂଗଠନ, କୋରିଆ ଓ ଭାରତରେ ଆବେଦନ କରିଛି ।ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମାନ ଯେ, ସେପଟେମ୍ବର-ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ନୋଭାଭ୍ୟାକ୍ସର ୨୦ କୋଟି ଡୋଜ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । 

 

  • Tags:

Subscribe

National International State Sports Entertainment