ବାମପନ୍ଥୀ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି - ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ
Khabar Odisha:Chitragupta-Left-Front-Tripura-Byelection

 ବାମପନ୍ଥୀ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି । ବର୍ତମାନ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲିଟରେଚର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଓ ଏନଡିଟିଭି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । 

- ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ

  • Tags:

Subscribe

National International State Sports Entertainment